IF fordelsprogram

Rabatter og fordeler fra din første forsikring.

Det holder at du har en bil-, hus- eller innboforsikring.

I tillegg får du Egenandelsfordel for hvert år du ikke har skader. Egenandelsfordel er penger du kan bruke til å betale hele eller deler av egenandelen om du skulle få en skade.

Bil eller bolig
+ elektroniske forsikrings-dokumenter
Bil + bolig
+ elektroniske forsikrings-dokumenter
Bil + bolig + person
+ elektroniske forsikrings-dokumenter
Rabatt
på alle forsikringer
    10 %     15 %     15 %
Egenandelsfordel
for hvert skadefrie år
    200 kr     300 kr     400 kr

Slik fungerer det

  • If fordelsprogram har tre nivåer:
    • Nivå 1:Har du bil-, hus- eller innboforsikring, så er du med i If fordelsprogram og får 10 prosent rabatt på alle forsikringer og 200 kroner i egenandelsfordel for hvert skadefrie år.
    • Nivå 2: Har du både bilforsikring og en hus- eller innboforsikring, får du 15 prosent rabatt på alle forsikringer og 300 kroner i egenandelsfordel for hvert skadefrie år.
    • Nivå 3: Har du bilforsikring og en hus- eller innboforsikring, i tillegg til en personforsikring, får du 15 prosent rabatt, 400 kroner i egenandelsfordel for hvert skadefrie år.
  • If fordelsprogram forutsetter at du kun har elektroniske forsikringsdokumenter. Det vil si at du ikke mottar forsikringsdokumentene dine på papir. Alle forsikringsdokumentene dine ligger tilgjengelige på Mine sider.
  • Bilforsikring må være minimum delkasko. Boligforsikring vil si innboforsikring med forsikringssum minimum 650 000 kroner, eller husforsikring.
  • If Start teller som boligforsikring, men siden dette allerede er en sterkt rabattert forsikringspakke får du ikke fordelsrabatt på denne. Det samme gjelder også andre fastprisforsikringer.