FP Hjelpefond

Økonomisk førstehjelp til gjenlevende ektefelle eller samboer.

Søknad hjelpefond

 

Hvem kan være medlem?

Som medlem i FP kan du melde deg på FP Hjelpefond før året du fyller 55 år. Ektefelle/samboer kan også bli medlem hvis du er medlem i FP Hjelpefond.Formål

 • Å dekke gjeld medlemmet måtte ha på FP-konto.
 • Å yte økonomisk førstehjelp til gjenlevende ektefelle/samboer* som medlemmet levde i samliv med.
 • Dersom avdøde ikke etterlater seg ektefelle/samboer, utbetales beløpet til umyndige barn som medlemmet hadde foreldremyndighet til.
 • Å yte økonomisk førstehjelp til medlemmet når ektefelle dør. ( Husk å tegne for ektefelle/samboer).

Det gis ingen utbetaling til øvrige arvinger utover det som er spesifisert over.

*Som samboer regnes: Person som medlemmet lever sammen med i ekteskap- eller partnerskapsliknende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som har felles barn og felles bolig med medlemmet.
En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap eller partnerskap kunne inngås.
Ektefelle/samboer kan delta selvstendig.

 


Dekning

 • Dekning på kr. 80.000,- koster kr. 240,- per år.
 • Dekning for deg og ektefelle/samboer koster kr. 480,- per år.

 


Utbetalingsregler

 • Utbetales ved død uansett årsak.
 • Utbetalingen fra Fondet stilles til disposisjon over FP-konto når skifteattest er mottatt.
 • Utbetaling er kr. 80.000,-
 • Deltagelse i Fondet gjelder ut det året man fyller 65 år.

 


Opphør

 • Ved utmelding av FP
 • Når medlemmet har sendt skriftlig utmelding
 • Ved nyttår etter fylte 65 år
 • Hvis det ikke er dekning på FP kontoen og det ikke er etablert lønns- eller banktrekk.