Sparing

Innskuddsrenten er alltid god i FP. Oppgi beløpet du ønsker å spare, så sørger vi for fast trekk til din FP-konto!

Kontoutskrift

FP anbefaler opprettelse av nettbanktilgang for alle medlemmer. Her kan du se saldo på kontoene dine, kontobevegelser, forsikringsordninger, kontingenter og messetrekk, neste lønnstrekk og mulighet til endring med mer. Du får også kontoutskriften via nettbanken.

For de som ikke har nettbank, sendes kontoutskrift med transaksjonsoversikt i posten hvert tertial.

 


Innskudd

Innskuddsrenten er god i FP og ligger som regel over bankenes generelle renter. Sparing ved lønnstrekk er enkleste spareform. Oppgi ønsket sparebeløp, og FP sørger for fast trekk til din FP-konto. Har du ikke mulighet for lønnstrekk, er avtalegiro enkleste løsning. Du kan når som helst gjøre innskudd og uttak fra din FP-konto.

Kontonummeret for innskudd på din FP-konto er 9041.05.14450.

For å gjøre innskudd på din konto ber vi om at du bruker ditt personlige KID-nummer som du finner i FPs nettbank sammen med kontonavnet, det starter på 0063… Du har et KID-nummer for hver kontotype, for eksempel sparekonto, varekjøp, kontokreditt og lån slik at du kan betale direkte inn på ønsket konto. Har du ikke nettbank, bestill nettbank her.

Ved innbetalinger til din FP-konto kan du også benytte overføring med melding og merke med ditt medlemsnummer samt en eventuell beskrivelse av beløpet (nedbetaling lån, kontokreditt, osv).

Av hensyn til vårt kontrollansvar fra vår bankforbindelse ifm. Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering må vi be om at overføringer fra andre enn deg selv merkes med både ditt navn, medlemsnummer og hva beløpet gjelder. Vi forbeholder oss også retten til å be om dokumentasjon ved overføring til din FP-konto.

Overføringer til og fra konti i utlandet kan ikke gjøres direkte til/fra FPs bankkonto. Dette innebærer at slike overføringer må gå til din egen konto i en norsk bank og at midlene eventuelt videreføres derfra.

 


Uttak

Du kan enkelt overføre penger til egen bankkonto eller betale regninger via FPs nettbank.

Du kan også nå oss pr telefon eller epost for overføring til egen bankkonto registrert i FP.

Vi forbeholder oss retten til å be om dokumentasjon ved overføring fra din FP-konto. Samtidig oppfordres det til å legge inn informasjon om hva betalingen gjelder dersom overføringen skjer til en privatperson.

Ved endring av registrert bankkonto ber vi om at du sender oss en melding i nettbanken med informasjon om det nye kontonummeret. Har du ikke skaffet deg nettbanktilgang så kan vi sende deg en endringsmelding på en epost for elektronisk signering med bank-id eller bank-id på mobil. Alternativt må vi ha skriftlig melding om endringen sammen med kopi av legitimasjon.