Takk for at du søkte lån hos FP

Du har nå sendt inn søknad om lån i FP.

Vi vil behandle søknaden når vi har mottatt all dokumentasjon.

Dokumentasjonen sender du oss i Digipost, nettbanken eller i posten.

Forsvarets Personellservice
Postboks 6481 Etterstad
0605, Oslo

Søknaden blir behandlet etter vi har mottatt alle dokumenter.

 

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål

E-post forvaltning@fp.no
telefon 21 07 57 30