Medlemskap ved dødsfall

Her finner du informasjon om hva som må gjøres med medlemskapet i FP ved dødsfall. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Informasjon

 • Tingretten vil utstede en skifteattest. Skifteattesten vil gi arvingene råderett over avdødes eiendeler.
 • Ved dødsfall sperres avdødes kontoer automatisk for all bruk og eventuelle disposisjonsretter bortfaller. Før skifteattesten foreligger kan regninger knyttet til begravelse, husleie, strøm, telefon og restskatt belastes avdødes konto ved innsendelse av fakturaen til oss.
 • På grunn av vår taushetsplikt kan vi ikke gi opplysninger om avdødes medlemskap før skifteattest eller fullmakt fra Tingretten er oversendt til oss.

 


Vi trenger

Når det ønskes tilgang til avdødes kontoer, eller avslutning av medlemskapet, ber vi om å få tilsendt:

 • Bekreftet kopi av skifteattest.
 • Bekreftet kopi av fullmakter fra alle arvinger når skifteattesten ikke angir hvem som er fullmektig.
 • Bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (f.eks pass, bankkort, førerkort) fra enearving, eventuelle fullmaktsgivere og fullmektig for boet må foreligge.
 • Undertegnet anmodning om avslutning av avdødes kontoer med opplysning om kontonummer for overføring.
 • Fullmektigen må selv sørge for fordeling til arvingene.
 • Bekreftet kopi av skifteattest, eventuelle fullmakter og legitimasjoner sendes til:

  Forsvarets Personellservice
  Postboks 6481 Etterstad
  0605 OSLO