If Personforsikring

Ta ekstra godt vare på det som betyr mest for deg.

Personforsikring bidrar til å lette den økonomiske hverdagen for deg og dine nærmeste ved sykdom og død. Hvilke personforsikringer du bør ha, avhenger av livssituasjonen din.

Våre forsikringer

Vi belaster deg direkte på din FP-konto. Du kan selv velge om du vil betale alt på en gang eller månedlig.

 


Best når det gjelder

Det aller viktigste med en forsikring er det som skjer etter at skaden har skjedd. Det er først da det viser seg hva du betaler for, og hva forsikringen din er verdt. Vårt mål er å være best på det som skjer etter at du får en skade. Det betyr at du skal få den hjelpen du trenger – så raskt som overhodet mulig. Og, ikke minst, at du skal føle deg rettferdig behandlet.

Vi løser over halvparten av alle skader som meldes på nett innen 24 timer. Og får 9 av 10 i score fra de kundene våre som har hatt en skade. Nylig ble vi også kåret til forsikringsselskapet med mest fornøyde kunder av Norsk Kundebarometer. Det er vi stolte av!

 


Ulykkesforsikring

Trygghet hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke.
Forsikringen kan kjøpes frem til fylte 75 år og beholdes livet ut. Du får utbetalt dobbel erstatning dersom en ulykke fører til over 50% medisinsk invaliditet.

FP ulykke
Med FPs familieulykkesforsikring sikrer du deg og familien din et bedre økonomisk utgangspunkt hvis noen av dere skulle bli utsatt for en ulykke. Les mer om FP ulykkesforsikring

 


Barneforsikring

Ta vare på de viktigste du har.
Barneforsikring gir økonomisk trygghet for familien på kort sikt – og barnet på lang sikt. Du kan forsikre barnet både ved ulykke, sykdom og uførhet. Du kan kjøpe barneforsikring fra barnet er født og frem til det fyller 18 år. I If beholder barnet forsikringen inntil utgangen av året barnet fyller 26 år. Da kan forsikringen konverteres automatisk til forsikringer for voksne uten krav om ny helsevurdering.

 


Uføreforsikring

  • Månedlig utbetaling
    Hva om du ikke kan jobbe lenger?

    De fleste vil oppleve en betydelig nedgang i inntekt og levestandarden ved langvarig sykdom. Uføreforsikringen gir deg en månedlig utbetaling hvis du blir arbeidsufør – uansett årsak. Den blir utbetalt etter 12 måneders sykemelding, og varer så lenge du er syk. Forsikringen kan kjøpes fra du er 18 til 50 år, og beholdes til du 67 år.
  • Utvalgte sykdommer og skader, engangsutbetaling
    Økonomisk støtte ved alvorlig sykdom.

    Alvorlig sykdom er en stor belastning – både følelsesmessig og økonomisk. Denne forsikringen et rimelig alternativ til tradisjonell uføreforsikring og gjelder blant annet ved kreft, hjerneslag, hjerteinfarkt og leddgikt. Den kan kjøpes når du er mellom 15 og 50 år, og kan beholdes til du er 55 år.

 


Livsforsikring

For deg med forsørgeransvar.
Selv om det er ubehagelig å tenke på, er det viktig å sikre dine nærmeste dersom du skulle falle fra. For de som sitter igjen er det ekstra viktig med økonomisk trygghet, forutsigbarhet og stabilitet.

 


If fordelsprogram

– Rabatter og fordeler fra din første forsikring.

Det holder at du har en bil-, hus- eller innboforsikring.

I tillegg får du Egenandelsfordel for hvert år du ikke har skader. Egenandelsfordel er penger du kan bruke til å betale hele eller deler av egenandelen om du skulle få en skade.

Bil eller bolig
+ elektroniske forsikrings-dokumenter
Bil + bolig
+ elektroniske forsikrings-dokumenter
Bil + bolig + person
+ elektroniske forsikrings-dokumenter
Rabatt
på alle forsikringer
    10 %     15 %     15 %
Egenandelsfordel
for hvert skadefrie år
    200 kr     300 kr     400 kr

Les mer om If fordelsprogram

 

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende forsikringsforslag.
Telefon 21 07 57 10, E-post if@fp.no