Priser

Renteendring i FP

Renten på boliglån og fritidsboliglån settes opp med 0,25% fra 01.06.2022.

Nominell rente endres fra 1,65% til 1,90%
Dette utgjør en ny effektiv rente på 1,92%

Se prislisten her

kronestykker