Priser

Renteendring i FP

Innskuddsrenten settes opp med 0,25% fra 01.07.2022.

Ny innskuddsrente blir 1,50 %

Renten på boliglån og fritidsboliglån settes opp med 0,50% fra 01.10.2022.

Nominell rente endres fra 1,90% til 2,40%
Dette utgjør en ny effektiv rente på 2,43%

Se prislisten her

kronestykker