Bestill nettbank

Send oss følgende  informasjon til drift@fp.no:

  • Medlemsnummer
  • Fullt navn
  • Telefonnummer
  • E-post

Etter innsendt informasjon vil du senest på følgende virkedag motta en SMS med link til godkjenning av nettbankavtalen med BankID.