Facebook

FP har besluttet at vi ikke lenger skal være på Facebook. Vår FB-side blir avviklet 31.12.21 og som før vil all informasjon bli lagt ut  her på hjemmesiden.