Priser

Renteendring i FP

Innskuddsrenten settes opp med 0,50% fra 01.09.2022.

Ny innskuddsrente blir 2,00 %

 

Renten på boliglån og fritidsboliglån settes opp med 0,50% fra 01.10.2022.

Nominell rente endres fra 1,90% til 2,40%
Dette utgjør en ny effektiv rente på 2,43%

 

Renten på boliglån og fritidsboliglån settes opp med 0,75% fra 01.11.2022.

Nominell rente endres fra 2,40 % til 3,15 %
Dette utgjør en ny effektiv rente på 3,20 %

Se prislisten her

kronestykker