NB! Søknaden behandles når vi har mottatt all dokumentasjon

Finn frem all informasjon før du går videre. Du har ca. 20 minutter på å sende inn. Vi kommer til å be om følgende:

Informasjon om bolig:

  • Primærbolig i borettslag: Fellesutgifter/husleie pr. mnd.

Informasjon om bil:

  • Bil en eier: Kjørelengde
  • Bil en leaser: Leasing kostnad pr mnd.
  • Firmabil: Ligningsverdi

Husholdningens gjeld (inkl. evt. partner/ektefelle):

  • Primærboliglån
  • Sekundærboliglån
  • Fritidsboliglån
  • Billån
  • Husholdningens totale forbruksgjeld
  • Annen gjeld

Studielån (inkl. evt. partner/ektefelle)

 

Jeg skjønner, ta meg videre