Informasjon

Ny nettbank

Forsvarets Personellservice vil bytte dataleverandør og får dermed nytt kjernesystem fredag 25.11.2022 fra kl. 18.00 til mandag 28.11.2022 kl. 08.00. Nettbanken og mobilappen vil ikke være tilgjengelig i dette tidsrommet.

Bytte av kjernesystem medfører noen endringer for deg som medlem:

 • Nytt i FPs nettbank:
  Innlogging kun med Bank ID-brikke eller Bank ID-app. (innlogging med SMS og kodekort er ikke lenger mulig). For veiledning i nettbanken, se vår nettbankveileder.
 • Bank ID:
  Er en trygg og sikker elektronisk ID som utstedes av din bank og kan i tillegg til innlogging i FPs nettbank brukes i banker og offentlige nettsider. FP kan ikke utstede Bank ID. Ta kontakt med banken din for å bestille Bank ID hvis du ikke har det.                                
 • FPs mobilapp:
  FPs mobilapp blir deaktivert når vi tar i bruk nytt kjernesystem. Vår nye mobilapp vil bli tilgengelig i løpet av 2023. Informasjon legges på vår hjemmeside når den er tilgjengelig.
 • Endring for månedlig betaling av forsikringer til If Skadeforsikring, Sparebank 1 Skade- og livs forsikring.
  Les mer om betalingsendringene her
 • Endring i regler for FP Hjelpefond
  Les mer om endringene til FP Hjelpefond her

De første dagene etter oppstart kan våre medlemmer oppleve lengre responstid på telefon og e-post enn vanlig. Vi ber om forståelse for dette og vi hjelper dere så raskt vi kan.

Dame på laptop